Akademik Yayın Çağrıları

Ülkemizden ve dünyadan çeşitli kurumların yayımladığı akademik dergilerin dönemsel çağrılarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Dergilere ilişkin ayrıntılı bilgiye, yazım kurallarına ve belirlenen son başvuru tarihlerine ilgili internet sitelerinde yer alan bilgiler üzerinden erişebilirsiniz.

 

Dergi Adı

Kurum

Yayın Aralığı

Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Trakya Üniversitesi 30 Nisan
Ayalgu Disiplinlerarası Türk Mûsıkîsi Araştırmaları Dergisi Atatürk Üniversitesi 30 Nisan
Sosyoloji Dergisi Makale Çağrısı  Ege Üniversitesi 30 Nisan
Middle Black Sea Journal Of Communication Studies Dergisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1 Mayıs
Türk Diş Hekimliği Araştırma Dergisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1 Mayıs
Zeka ve Yetenek Araştırmaları Dergisi ZYEAD 1 Mayıs
Tevilat Dergisi Selçuk Üniversitesi 15 Mayıs
Advances İn Women’s Studies Dergisi Atatürk Üniversitesi 30 Mayıs
Atatürk Dergisi-Journal Of Atatürk Atatürk Üniversitesi 30 Mayıs
NanoEra İsimli Bilimsel Dergi Atatürk Üniversitesi 30 Mayıs
ADÜ Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Adnan Menderes Üniversitesi 30 Mayıs
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  Bursa Uludağ Üniversitesi 1 Haziran
Kadın ve Aile Araştırmaları Dergisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1 Haziran
İnsan Bilimleri Dergisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1 Haziran
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1 Haziran
Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergisi Sinop Üniversitesi 1 Haziran
ASBÜ Bölge Çalışmaları Dergisi Makale Çağrısı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 1 Haziran
Spor Bilimleri Dergisi Iğdır Üniversitesi 1 Haziran
Bulanık Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi Muş Alparslan Üniversitesi 1 Haziran
Melius Journal Of Narrative And Language Studies Dergisi  Atatürk Üniversitesi 1 Haziran
Eastern Geographical Review "Doğu Coğrafya Dergisi  Atatürk Üniversitesi 1 Haziran
Educatıon And Technology In Informatıon Scıence ETIS Atatürk Üniversitesi 1 Haziran
Journal of Amasya University the Institute of Sciences and Technology Amasya Üniversitesi 1 Haziran
Orta Doğu ve Orta Asya-Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi Atatürk Üniversitesi 1 Haziran 
Dünya Coğrafyası ve Kalkınma Perspektifi Dergisi  Atatürk Üniversitesi 1 Haziran 
The Journal Of International Relations Studies-Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi Atatürk Üniversitesi 1 Haziran
Edebiyat ve Beşeri Bilimler Dergisi-Journal Of Literature And Humanities Atatürk Üniversitesi  1 Haziran
Prof.Dr. Celal Göle'ye Armağan Yazısı Atatürk Üniversitesi 1 Haziran
Akdeniz Sucul ve Doğal Bilimler Dergisi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 1 Haziran
Çalışma İlişkileri Dergisi Makale Çağrısı  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5 Haziran
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Makale Çağrısı  Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 30 Haziran
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 30 Haziran
Atatürk Haftası Armağanı Dergisi Milli Savunma Bakanlığı 1 Temmuz
Ardahan Değerlemeleri-5-İçin Çağrı  Ardahan Üniversitesi 15 Eylül 25 Ekim
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Aksaray Üniversitesi  1 Kasım
Son Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2024, Perşembe