Sergiler

Sayın site sorumlusu,

Biriminize ait internet sitesine birimler.dpu.edu.tr adresinden gireceğiniz sergi etkinliği bilgilerinde aşağıdaki yönergeyi kullanabilirsiniz.

Taslak dosyası içeriği

Bu sayfada çevrim içi ve ya kurum içi ya da kurum dışı sergiler için yayımlanacak duyuru metinleri olmak üzere toplam iki taslak metin bulunmaktadır.

 • Kurum içi / kurum dışı sergiler ayrıca çevrim içi ortamda yayımlanmayacaksa ilgili satırı silebilirsiniz.

Önemli hatırlatma!

 • Etkinlikler menüsü, birimlerin gelecekte düzenleyecekleri etkinliklerin duyurulması amacıyla kullanılmaktadır. Geçmişte düzenlenen etkinliklerinizin haberlerini duyurmak için Slider menüsünü kullanmanız gerekmektedir.

ETKİNLİK BİLGİLERİ

Etkinlik Adı: Eğer etkinlik adında 'Sergi' kelimesi geçmiyorsa etkinlik adında ' ... Sergisi' ifadesini KULLANMAYINIZ. Bu bilgiye sağ taraftaki Etkinlik Türü kısmında yer veriniz.

 • Doğru: I. Uluslararası Aile Kongresi ve Uluslararası Jürili Karma Sergi
 • Doğru: Özgür Kudüs
 • Yanlış: Özgür Kudüs Sergisi

Etkinlik Yeri: Etkinlik yeri bilgisi, serginin yalnızca çevrim içi ortamda olup olmamasına göre değişmektedir.

 • Sergi, bir salon ya da alanda sergilenecekse bu kısma etkinliğin düzenleneceği yeri yazınız.
 • Eğer etkinlik yalnızca çevrim içi ortamda düzenlenecekse, çevrim içi etkinlik seçeneğini seçiniz.

Etkinlik Konuşmacıları: Sergilerde genellikle konuşmacı olmamakla birlikte eğer bu alan kullanılacaksa konuşmacı bilgilerini sadece konuşmacının adı – soyadı ve varsa akademik unvanını (Prof. Dr. – Doç. Dr. – Dr. Öğr. Üyesi – Öğr. Gör. – Arş. Gör. ya da Dr.) aralarda boşluk bırakarak ekleyiniz.

DİKKAT!

 • Birden fazla konuşmacı olması durumunda isimleri - (Tire işareti) ile ayırınız.
 • Konuşmacıların ad ve soyadlarının yalnızca ilk harfini büyük harfle yazınız.
 • Konuşmacıların görevlerine (… Müdürü / Dekanı / Personeli) yer vermeyiniz.
  • Doğru: Prof. Dr. Ayşe Yılmaz - Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Demir - Ali Kaya
  • Yanlış: Sayın Prof.Dr.Ayşe YILMAZ - Dr.Öğr.Üyesi MEHMET DEMİR - Yüksekokul Müdürü Ali Kaya

DPU Ana Sayfa'da Göster: Etkinliğin www.dpu.edu.tr adresinde en alttaki etkinlikler arasında yer alması için Göster seçeneğini tıklayınız.

 • Bir etkinliğin ana sayfada gösterilmesi için Müşavirliğimizin onay vermesi gerekmektedir. Daha sonra etkinlik bilgilerinde değişiklik yaparsanız etkinlik bilgisi Müşavirliğimiz yeniden onay verinceye kadar ana sayfadan düşecektir.

Etkinlik Sahibi: Etkinliği Üniversitemizin birimleri düzenliyorsa Kurum içi, diğer durumlarda Kurum dışı olarak seçim yapınız.

Mobil Bildirim Gönderilsin mi?: Bu soruda ‘Hayır’ seçeneğini seçiniz.

 • Mobil Bildirim gönderilecek içerikler, Genel Sekreterlik tarafından belirlenmektedir.

UNUTMAYIN!

 • Örnek metne bakarak etkinlik adı, tarih, saati ve yeri kalın olarak düzenleyiniz.
 • Etkinliğin amacını, ayrıntılarını, düzenleyen kurulun üyelerini vb. bilgileri içeren tanıtım yazılarınız varsa bu metinleri, taslak üzerinden doldurduğunuz bilgilerin altına ekleyiniz.
 • Saatlerin yazımında saat ve dakika arasında . (Nokta işareti) bulunmalıdır.
 • Saatlere getirilen eklerin yazımında saatin okunuşu temel alınır.
  • Doğru kullanım: 14.00’te (Konuşmada örnekteki saat ‘on dörtte’ olarak ifade edilir)
  • Diğer doğru kullanımlar: 09.00’da – 10.00’da – 11.00’de – 12.00’de – 13.00’te – 15.00’te – 16.00’da – 17.00’de – 09.30’da – 10.30’da – 11.30’da – 12.30’da – 13.30’da – 15.30’da – 16.30’da – 17.30’da
  • Yanlış kullanım: 14.00’de, 14.00’da (Konuşmada örnekteki saat ‘on dört sıfır sıfırda’ olarak ifade edilmez)
  • Doğru kullanım: 14.15’te, 14,45’te (On dört on beşte, On dört kırk beşte)
  • Yanlış kullanım: 14.15’de, 14.45’de
 • Eğer metinde kullanmak gerekirse Üniversitemizin adı ve kısaltmasının doğru yazılması çok önemlidir.
  • Doğru kullanım: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
  • Yanlış kullanım: Dumlupınar Üniversitesi
  • Doğru kullanım: DPÜ
  • Yanlış kullanım: KDPÜ – KDPU – KÜDÜ – Kdpü – Kütahya DPÜ
 • Metni yayına almadan önce son bir kez okumak, olası hataları önleyecektir.

SADECE ÇEVRİM İÇİ ORTAMDA DÜZENLENECEK SERGİ

Taslak metin

Örnek metin

Başlık: Özgür Kudüs

Üniversitemizin (…)[1]  tarafından düzenlenen (…)[2]  başlıklı sergi, (…)[3]  (…)[4]  günü saat (…)[5] 'ten başlayarak çevrim içi olarak gezilebilecektir.

Sergimizi (…)[6]  adresinden ziyaret edebilirsiniz.

Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen Özgür Kudüs başlıklı sergi, 5 Kasım 2024 Salı günü saat 15.00'ten başlayarak çevrim içi olarak gezilebilecektir.

Sergimizi sergi.dpu.edu.tr/sergiler/kudus/ adresinden ziyaret edebilirsiniz.

Açıklamalar

[1] Etkinliği düzenleyen birim (Fakülte / Fakülte - Bölüm)

[2] Etkinlik adı

[3] Açık tarih (Tarihi örnekteki gibi yazınız. Şu kullanımları tercih etmeyiniz: 05.11.2024 / 05 Kasım 2024)

[4] Haftanın günü (Pazartesi - Pazar)

[5] Sergi yayımlanma saati

[6] Etkinliğin yayımlanacağı internet sayfası

KURUM İÇİNDE / KURUM DIŞINDA DÜZENLENECEK SERGİ

Taslak metin

Örnek metin

Başlık: Özgür Kudüs

Üniversitemizin (…)[7]  tarafından düzenlenen (…)[8]  başlıklı sergi, (…)[9]  (…)[10]  günü saat (…)[11] 'ten başlayarak (…)’nda gezilebilecektir.

Sergimizi ayrıca (…)[12]  adresinden çevrim içi olarak da ziyaret edebilirsiniz.

Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen Özgür Kudüs başlıklı sergi, 5 Kasım 2024 Salı günü saat 15.00'ten başlayarak Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Alanı’nda gezilebilecektir.

Sergimizi ayrıca sergi.dpu.edu.tr/sergiler/kudus/ adresinden ziyaret edebilirsiniz.

Not: Kurum içi / Kurum dışı sergiler çevrim içi ortamda yayımlanmayacaksa ilgili satırı silebilirsiniz.

[7] Etkinliği düzenleyen birim (Fakülte / Fakülte - Bölüm)

[8] Etkinlik adı

[9] Açık tarih (Tarihi örnekteki gibi yazınız. Şu kullanımları tercih etmeyiniz: 05.11.2024 / 05 Kasım 2024)

[10] Haftanın günü (Pazartesi - Pazar)

[11] Sergi yayımlanma saati

[12] Etkinliğin yayımlanacağı internet sayfası

Son Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024, Perşembe