Hakkımızda

DPÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, Üniversitemizin diğer birimleri tarafından düzenlenen sempozyum, panel, konferans, konser vs. gibi her türlü programın gerek organizasyonunda gerek icrasında etkin görev almaktadır. Etkinliğin ilanı, düzeni, yer, araç-gereç temini vb. hususlarda ilgili birimlere yardımcı olmaktadır.

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğümüz, Üniversitemizin çevreye, halka ve üniversitemize tanıtılmasında, etkinliklerinin duyurulmasında önemli görevler üstlenmiş, bu amaçla çeşitli gazete ve görsel malzemelerden yararlanmaktadır.

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğümüz tarafından Üniversitemizi ilgilendiren her türlü davetiye, tebrik, ilan, afiş gibi malzemelerin grafik tasarımı, hazırlanması, basımı ve ilgili yerlere dağıtımı yapılmaktadır.

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğümüz, Üniversitemizin Açılış ve Mezuniyet Törenlerini Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile ortak düzenleyerek, bu törenlerin ilan ve icrasını gerçekleştirmektedir.

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğümüz, kendi alanı ile ilgili üniversite içi ve dışı yazışmaları yapmakta; Yükseköğrenim üst kuruluşları, diğer üniversiteler, basın yayın organları, resmi, özel ve tüzel kişi ve kurumlarla Üniversitemiz arasındaki ilgili yazışmaları yapmakta, ilişkileri düzenlemektedir.

Amaç / Misyon

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin kurum içi ve kurum dışında gerçekleştirilecek etkinliklerinde iletişim teknik ve becerilerini en iyi şekilde kullanarak bilgiyi doğru ve hızlı bir şekilde paylaşmak.

Ülkü / Vizyon

İletişim alanında üniversitemize katkıda bulunacak çalışmalar gerçekleştirme ülküsüyle, DPÜ'nün Türkiye'de ve dünyada sayılı üniversiteler arasında yer alma hedefini gerçekleştirmek için geçmişten aldığı güçle akılcı ve gerçekçi çalışmalarını devam ettirmesini sağlamak.

Son Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024, Perşembe